2021 YILI DERECELERİ

Üniversite Birincisi

“Muhacir ve Ensar’dan İslâm’a ilk önce girenlerin başta gelenleri ve iyi amellerle onların ardınca gidenler var ya, işte Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah’dan razı oldular ve onlara, altlarında ırmaklar akan cennetler hazırladı ki, içlerinde ebedi kalacaklar. İşte büyük ve muhteşem kurtuluş budur.”
Tevbe – 100

Ahmet Altun
Üniversite İkincisi

“Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.”
Adiyat / 1-6

Hatice Kübra Topcu
Üniversite Üçüncüsü

“Görmez misin ki, göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah’ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir.”
Nûr – 41

Esin Kantar
Ortaöğretim Birincisi

“De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.”
Cuma – 8

Ömer Düzdemir
Ortaöğretim İkincisi

“Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan da Allah’tır. Onların her biri kendi yörüngesinde yüzüp durmaktadır.”
Enbiyâ – 33

Ramazan Güleş
Ortaöğretim Üçüncüsü

“(Allah) kızları, erkek çocuklara tercih mi etmiş?”
Saffat – 153

Yusuf İslam Sezer
Ortaöğretim Jüri Özel Ödülü

“Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir.”
Ahzab – 72

Esma Çamurluoğlu