2018 – TÜRKİYE / LİSE

Türkiye / Lise Birincisi

“Bu benim kardeşimdir, doksan dokuz koyunu vardır, benim ise bir tek koyunum var. buna rağmen ‘Onu da benim payıma(koyunlarıma) kat.’ dedi ve bana -konuşmada- üstün geldi.” Sad -23

Seyran KARTAL

Türkiye / Lise İkincisi

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa; sakın onlara “öf!” bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle.” İsra – 23

Halil Can Bebek

Türkiye / Lise Üçüncüsü

“Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helâl ve temiz olanlarından yiyin! Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.” Bakara – 168

Betül Çolak