2019 ÜNİVERSİTE

Üniversite Birincisi

”Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.” Kaf – 6

Ayşe Merve YILMAZ

Üniversite İkincisi

“Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.” İsra – 1

Betül Genç

Üniversite Üçüncüsü

“Bunun üzerine Mûsâ, onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, ‘Ey rabbim! Bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım!’ diye niyazda bulundu.” Kasas – 24

Samet Çakır

Jüri Özel Ödülü

“Görmez misin ki, göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah’ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir.” Nur – 41

Şüheda Çolak