2021 ORTAÖĞRETİM

Ortaöğretim Birincisi

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah’a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.” Cuma – 8

Ömer Düzdemir

Ortaöğretim İkincisi

“Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan da Allah’tır. Onların her biri kendi yörüngesinde yüzüp durmaktadır.” Enbiyâ – 33

Ramazan Güleş

Ortaöğretim Üçüncüsü

(Allah) kızları, erkek çocuklara tercih mi etmiş?” Saffat – 153

Yusuf İslam Sezer

Ortaöğretim Jüri Özel Ödülü

“Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir.” Ahzab – 72

Esma Çamurluoğlu