2016

“Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır.” En’am – 38

Furkan Altun

“Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” Kamer – 49

Meryem Çamurluoğlu

“Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.” Nûr – 45

Talha Erdem Kuloğlu